Ceglédinfo

Hír, program

Újra ülésezett a testület

2020.06.26. 10:15 Rovat: Közélet | Forrás: www.cegled.hu
Újra ülésezett a testület

Három hónap elteltével megtartotta első rendes ülését Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én. A grémium közel 50 napirendi pontot tárgyalt.

 

« A képtár megtekintéséhez kattintson a kisképre!

 

Az ülés elején, a napirendek tárgyalása előtt köszöntötték Czigány Károlyt edzői pályafutásának 50. évfordulója alkalmából. Az elismert és közkedvelt szakember 1981 óta dolgozik városunkban, OB I-es és válogatott vízilabdázók sora került ki a kezei alól. (Czigány Károly méltatásáról itt írtunk.)

 

Szintén az ülés elején dr. Csáky András polgármester beszámolt az elmúlt időszak járványügyi helyzetéről is. Mint mondta: haláleset nem volt, ami részben köszönhető a lakosság fegyelmezett magatartásának is. Hozzátette: bízik abban, hogy magunk mögött hagyhatjuk a járványidőszakot.

 

A testület elfogadta a BÁCSVÍZ Zrt., valamint a DTKH Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját. Ugyancsak elfogadták a képviselők a közhasznú gazdasági társaságok, így a Ceglédi TV, a VÁRVAG, valamint a Kossuth Művelődési Központ tavaly évi mérlegbeszámolóit is.

 

Módosították az idei rendezvénynaptár tervezetet is. A testület a 2020-as évre 35 db városi rendezvény és fesztivál megvalósítását fogadta el. A veszélyhelyzet miatt 7 rendezvény elmaradt, valamint 6 esemény más formában valósult meg újságcikk vagy online köszöntő formájában. A veszélyhelyzet megszűnése utáni első hivatalos városi rendezvény a kuláküldözés emléknapja lesz hétfőn.

 

A szeptemberi ülésre halasztják a közhasznú gazdasági társaságok ügyvezetőinek premizálását. Az előterjesztés arra tett javaslatot, hogy a járványhelyzet miatt kialakult gazdasági válság miatt ettől a jutalmazástól tekintsenek el. Az ülésen elhangzott: a jutalmazás a 2019. évi teljesítés alapján adható, ami kötelezettségvállalás az önkormányzat részéről. A képviselők abban egyeztek meg, hogy a jogi helyzet tisztázása végett a kérdést a szeptemberi ülésen tűzik ismét napirendre.

 

Elfogadta a testület a 2020. évi költségvetés előirányzat-módosításokat is. Az előterjesztéssel kapcsolatban dr. Csáky András polgármester arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az újratervezés az intézményvezetőkkel egyeztetve történt, és hogy a kötelezően vállalt feladatokra fókuszáltak inkább az önként vállaltakkal szemben. Mint mondta: bizonytalannak látja a jövőt, mivel várhatóak még kormányzati intézkedések. Hozzátette: a védelmi kiadás eddig 30 millió forintba került, ezt várhatóan visszatéríti majd az állam. Elmondta azt is: a fő szempont az volt, ne kelljen munkavállalótól megválni: a megbízási szerződések közül pedig sokat felülvizsgáltak, soknak a javadalmazását pedig jelentősen csökkentették, ezzel is spórolva mintegy 29 millió forintot.

 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokat megemelte a testület. A Képviselő-testület mérlegelési jogköre, hogy a települési támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt. A támogatások megállapításának feltételei 2015. óta nem kerültek felülvizsgálatra.

 

Szakértői csoport felállítását javasolják a Trianon tervpályázat megvalósítása érdekében - erről is döntöttek a képviselők.

 

Pályázatot írnak ki "Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2020" címmel. (A pályázat részletei elérhetőek a városi honlapon.)

 

Elfogadta a testület dr. Ferenczi Norbert sürgősségi indítványát a beruházások megindításával kapcsolatban. A képviselő a sürgősségi indítványt azzal indokolta, hogy a veszélyhelyzet miatt a benyújtott beruházások egy polgármesteri határozattal felfüggesztésre kerültek, de mivel az visszavonásra került, ezáltal a beruházások megindíthatóvá válnak. Azonban a felfüggesztés miatt ezek teljesítésére szánt idő lerövidült, ezért szükséges ennek a felülvizsgálata. Az előterjesztés útalapok készítését és lezárását, járdajavításokat, a közvilágítás bővítését és csapadékvíz elvezetését tartalmazza.

 

Elfogadták a képviselők a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület által ingyenesen felajánlott kannafát.

 

Pályázatot nyújt be a város a Szent Imre herceg utca felújítására. A pályázati konstrukcióra a korábbi években is sikeresen pályázott a város, melynek eredményeképpen 2018. év nyarán felújításra került a Rákóczi út Pesti út - Széchenyi út közötti szakasza, a Kossuth tér önkormányzati hivatal előtti útszakasza, valamint 2019. évben felújításra került az Összekötő út, és a 2020. évben a Kossuth Ferenc utca (Széchenyi út és Buszpályaudvar közötti szakasza). A 2020. évben benyújtásra kerülő pályázat keretében a Szent Imre herceg utca burkolatának felújítására szeretne a város forrást nyerni. A projekt keretében az elöregedett, töredezett, kátyús aszfaltburkolat felmarását követően, új aszfaltszőnyeg terítésével a közlekedés komfort érzete növekedne. A szegélyek javításával és a csapadékvíz elvezető rendszer felújításával jelentősen javulna az útszakasz vízkezelése is. A projekt teljes költségigénye közel 65 millió forint, melyhez 25 millió forint önrész szükségeltetik.

 

Az idei költségvetésről szóló rendeletben sportcélú támogatások a bizottsági keret céljára 56 millió forint került meghatározásra, melyre pályázatot ír ki a város. (A pályázat részletei elérhetőek a városi honlapon.)

 

A ceglédi zsidó temető rekonstrukciójára pályázik a város. A projekt költségvetése 20 millió forint, amihez nem kell önrészt vállalnia a pályázónak.

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, belvárosban található üzleti tevékenyég folytatására alkalmas, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megemelték, aminek mértékét legalább 1.500 Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapították meg.

 

Térítésmentesen használatba adták a G1 mellett található területrészt a VÁRVAG Nonprofit Kft-nek, hogy azon az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program keretében erdőt telepítsen és az erdőt művelje, gondozza. A Kft. vállalta, hogy a program keretében a Belügyminisztérium támogatásával erdőt telepít, majd azt gondozza, műveli. A Belügyminisztérium a programot jóváhagyta, a program keretében a feladathoz bértámogatást biztosít. A telepítés megkezdéséhez azonban szükség volt arra, hogy a terület Kft. használatába kerüljön.

 

A testület meghatalmazta Hegedűs Ágota alpolgármestert, hogy Cegléd Város Önkormányzata tagi részvételével megalakult "Ceglédi Mindennapi Kenyerünk Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet" működése során folyamatosan képviselje Cegléd Város Önkormányzatát, és nevében gyakorolja tagi jogosultságait.

 

A Ceglédi Termálfürdő, Aquapark és Camping üzemeltetés átadásával kereste meg a várost egy külsős cég. Az előterjesztést a képviselők elvetették.

 

28 millió forintot szabadítottak fel a költségvetés tartalékaiból a George Pal Filmszínház tetejének megújítására, valamint vetítőgép cseréjére.

 

A balatonszárszói táborral kapcsolatban a Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a tábor hasznosítására nyilvános, egyfordulós pályázatot írjon ki.

 

A testületi ülés előterjesztéseiről és döntéseiről bővebben a www.cegled.hu weboldalon tájékozódhat.

Értékelés: 0/0

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Hirdetésszervezés

Cegléd időjárása

meteoblue

Térségi Adattár

Régi honlapunk