Ceglédinfo

Hír, program

Ceglédi romák a digitális oktatás világában

2020.06.29. 10:08 Rovat: Közélet
Ceglédi romák a digitális oktatás világában

Miután oktatási szakemberekkel körbejártuk a leszakadó társadalmi rétegek múltbéli, illetve jelenlegi helyzetét, érdemes megvizsgálni, hogy a gyakorlat igazolja-e a szakmai állításokat. Amint azt Dr. Rigó Róbert, a Pedagógusképző Kar dékánja elmondta, a társadalmi hierarchiában elfoglalt hely meghatározta, hogy ki, mennyire tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba, illetve, hogy a gyermekeket mennyire támogatták a családjaik. Elsőként, Jakab Istvánt, a Ceglédi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét kérdeztem az elmúlt időszak tapasztalatairól, majd a körzet önkormányzati képviselőjével, Tarr Feliciánnal, illetőleg az ugyeri iskola vezetőjével, Benedek Gábornéval egyeztettem a történtekről, illetőleg a levonható tanulságokról. Obrácz-Nagy Ágnes riportja.

 

A romák körében mennyire volt nehéz a márciustól júniusig terjedő időszak?

 

Jakab István: Mivel a legszegényebb rétegről beszélünk, itt főképpen alkalmi munkákat említhetünk bevétel gyanánt. Sajnos, ezek az alkalmi munkák a karantén alatt megszűntek, ezért nehéz időszak várt a ceglédi romákra. Egyeztettem a rendőrkapitánnyal is, hogy emiatt elképzelhető a megélhetési bűncselekmények számának növekedése.

 

Bekövetkezett a bűncselekmények számának emelkedése?


Jakab István
: Nem kaptam értesítést arról, hogy emelkedett volna.


Tarr Felicián: A körzetileg illetékes mezőőrrel és a körzeti megbízottal is egyeztettem a kérdést illetően. Elmondásuk szerint nem tapasztaltak  a korábbiakhoz képest növekedést az ilyen jellegű bűnelkövetések vonatkozásában. Esetszámot tekintve inkább a stagnál szóval jellemezték az elmúlt időszakot.

 

Jakab István: Nagyon fontosnak tartom, hogy eloszlassuk a téveszméket és tudják meg az emberek, hogy az Ugyerben - ami a legkörülményesebb városrész volt - javuló tendenciáknak lehetünk szemtanúi. A közbiztonság, ami már hosszú évek óta problémásnak számított a körzetben, nagyon sokat javult. Több településről jönnek érdeklődők, akik elkezdték felvásárolni az itt lévő telkeket, ingatlanokat. A magam részéről fontosnak tartom, hogy tartsuk az ugyeri romákkal a kapcsolatot, ugyanis ez számukra is nagyon fontos. Ezáltal kialakul egy olyan partneri viszony, amiben mindkét fél bizalommal lehet a másik iránt. Az itt élő lakosság nem csak a kampányidőszakban lát minket, hanem folyamatos a kapcsolatunk, és ezt honorálják is. Mi folyamatosan kampány-gőzzel dolgozunk, ugyanis, ha valakinek valóban szívügye az emberek képviselete, akkor nem lehet lassítani, félgőzzel végezni a megkezdett munkát. Nagyon sok probléma van a ceglédi romaság területén. Szerencsére a különböző kapcsolataink révén folyamatosan tudunk ruhákat, élelmiszert biztosítani a rászoruló családok számára. Sokszor anyagilag is segítjük őket, saját zsebből.

 

Problémát okozott a romák számára digitális oktatásba történő bekapcsolódás?


Benedek Gáborné: El kell mondanom, hogy ebben az időszakban, és ezen kívül is Jakab István minden kérésünkben igyekezett nekünk segíteni. Az ő közbenjárása sokszor átlendített minket nehéz helyzeteken. Érezhető, hogy élő kapcsolat van közte és az ugyeri lakosság között. Ez egy pozitívum, ugyanis az iskolába járók (szubjektív megítélésem szerint) 90%-a roma gyermek. Ebben a közegben a digitális oktatás csak részben tudott megvalósulni, ugyanis ehhez nincsenek meg a háztartásokban a szükséges eszközök. Néhány tanuló kivételt képzett, ellenben ott a mobilinternet nem volt elegendő ahhoz, hogy az országosan bevezetett oktatáshoz tudjanak igazodni. Nálunk főként papíralapon folyt az oktatás. A helyzetet azonban sikeresen áthidaltuk, hiszen az itt tanuló gyerekek zöme szociálisan rászoruló, így minden nap jöttek az iskolába az ebédjükért. Ekkor volt alkalmunk kiadni számukra az otthonra szánt tanulnivalót, ők pedig visszahozták az előzőleg megoldott feladatokat. Őszintén szólva, sok meglepetés ért minket. Olyan családok is kértek segítséget és csinálták a feladatokat, akikről nem gondoltuk, hogy ilyen lelkiismeretesen végzik majd az otthoni tanulást.  Volt, aki semmit sem hozott vissza, ezekben az esetekben Balogh Emese, a nálunk dolgozó szociális munkás, illetőleg Jakab István igyekezett jobb belátásra téríteni a tanulót. Sokat dolgoztak az intézmény pedagógusai, igyekeztek még ebben a megváltozott helyzetben is differenciáltan, képességeikhez mérten oktatni a gyermekeket. Nagyon nagy szerencse, hogy a második félévben ért minket ez az esemény. Azt viszont el kell mondanom, hogy ha az új tanévet is így kezdjük, annak katasztrofális következményei lesznek. Az elsős gyerekeknek, ahhoz, hogy meg tudjanak tanulni írni, olvasni, értsék az iskolai metodikát, kell a személyes tanítói jelenlét. Egy iskolakezdő kisgyereknek sokszor meg kell fogni a kezét, hogy helyesen tartsa a ceruzát, hogy megtanuljon betűt, betűelemet írni - és ez csak egy töredéke az okoknak, hogy miért szükséges a tanítói, tanári jelenlét. Lehet ezt így folytatni, de az eredmény a nullához fog közelíteni.

 

Volt, aki eszköz híján is ragaszkodott volna az online oktatáshoz és az önkormányzattól kért segítséget?

 

Jakab István: A hivatal biztosított volna néhány tabletet különböző családok részére, amelyből én viszont nem vittem ki egyet sem. Ennek az oka, hogy nem jutott volna mindenkinek eszköz. Ha adunk tíz, tizenöt darabot, az csepp a tengerben, amivel nem oldunk meg semmiféle problémát, ellenben az, aki nem kapott, megharagszik a megkülönböztetés miatt.  Ha élelmiszert osztunk, akkor is négy-ötszáz csomag a minimum, amit szétosztunk, mert minden rászorulónak szeretnénk adni, és úgy igazságos, ha így is történik. Ilyen mélyszegénységben élő családoknak, ha 10-15-20 tabletet kiosztunk, az egy morzsa. Más módon kellett megoldani: a családok személyesen jártak be az iskolába és ott felvették az anyagot. Nagyon rugalmasak voltak az ugyeri iskolában is, amit megköszönök nekik, mert a hozzáállásukkal segítették a mélyszegénységben élő családokat.


Más ügyből kifolyólag viszont szerettem volna kérni az önkormányzat, a polgármester úr segítségét. Több alkalommal tárgyalni szerettünk volna Dr. Csáky Andrással, azonban ő egyszer sem fogadott minket. Több ezer embert képviselek Cegléden, de a polgármester nem hajlandó leülni velem ezekről az emberekről egyeztetni. Ő azzal indokolja ezt, hogy a velünk való kapcsolattartásra hivatalosan az alpolgármester asszony, Hegedűs Ágota van kijelölve. Ez általában igaz, azonban a veszélyhelyzet idején a polgármester egy személyben döntött a várost érintő ügyekről, és a romák felé, a szegény réteg felé semmiféle lépést nem tett - minket egy szervezet sem keresett meg. Sok helyen, sok szervezet osztogatta az ingyen maszkokat, és az egyéb dolgokat. Engem senki nem keresett meg, hogy a romáknak kellene-e segíteni. Ezt nekünk a saját pénzünkből kellett megoldanunk. Sajnos a szegényebb rétegnél a higiénia nem úgy működik, mint egy átlagos családnál. Ha ez a járvány felütötte volna a fejét, pl. az Ugyerban, akkor megtizedelte volna a lakosságot, mert nem tudtak volna olyan mértékben védekezni, ahogy szükséges lett volna. Nincs olyan anyagi tőkéjük, hogy gyógyszerekre, fertőtlenítőkre pénzt tudjanak költeni és úgy láttuk, hogy ezt nekünk kell megtenni.


Mi keressük a polgármester úrral a jó kapcsolatot, de ezek a dolgok mély nyomot hagytak bennünk, és nem találjuk az okát, hogy miért ilyen a hozzáállása. Érthetetlen számunkra, miért nem kezel bennünket partnerként.

 

Szeptembertől új fenntartó működteti majd az ugyeri iskolát: a tankerülettől a Hit Gyülekezete veszi át a most még Várkonyi iskolához tartozó egységet. Mennyiben változik majd a gyerekek iskolai élete?

 

Benedek Gáborné: A Hit Gyülekezetével jól működő kapcsolata van az ugyeri embereknek. Én ennek megfelelően úgy gondolom, hogy a váltás nem okoz törést a gyerekek életében.

 

Jakab István: Nagyon nagy segítséget kapott a Roma Önkormányzat a ceglédi Hit Gyülekezetétől. Nem értem az emberek felháborodását. Tudjuk, hogy Cegléd városnak szemében egy szálka volt az ugyeri iskola. Egy veszteséges iskola. Kérdezem: miért fáj az a városnak, hogy egy olyan veszteséges iskolát, amibe pénzt és energiát kell befektetni, valaki meg akarja menteni? Van, aki meg akarja oldani ezt a problémát, pénzt, időt és energiát nem sajnálva. Fel vagyok háborodva. Ez egy nemes gesztus a Hit Gyülekezetétől, mert oda sok milliót kell betenni. Ez a közösség már bizonyított felénk, ugyanis már több éves kapcsolatunk van, és ez alatt az idő alatt láthatóvá vált, hogy ők tényleg meg akarják oldani a problémákat. Rendszeresen segítettek ruhaosztásban, élelmiszerosztásban, de esetenként még a temetkezési költségek fedezetét is átvállalták. Mások kidobtak minket az ajtón, de a Hit Gyülekezete mindig segítségünkre sietett.


Az ugyeri iskola közel 100%-a roma. Az iskolát illető feladatból nekünk is ki kell vennünk a részünket: együttműködési szerződést fogunk köti. Természetesen, ez az új helyzet nekünk egy bizonyítási lehetőség is lesz: meg akarjuk mutatni, hogy a városban a legkörülményesebb réteg is fel fog tudni emelkedni. Be fogjuk bizonyítani. Biztosítani akarjuk a tanulók számára a továbbtanulás lehetőségét, elsődlegesen a hiányszakmák irányába. Ösztöndíjjal szeretnénk a családokat arra ösztökélni, hogy engedjék gyermekeiket tanulni. Az a tapasztalat, hogy a mélyszegénység miatt, ha elvégezte a gyermek az iskolát, akkor sajnos rögtön munkába kellett neki állni, hogy meg tudjanak élni. Azért nem tudtak szakmát letenni, mert számukra az luxus - üres a hűtő, nincs mit enni, nem tudják befizetni a rezsiköltéget. Csak így, összefogással, együttgondolkodással tudjuk ezeket a mélyszegénységeket felszámolni. Bizton állíthatom, ha ezek az emberek elkezdenek dolgozni, megszűnik a bűnözés, és egy új generációt tudnak majd kinevelni, amit már ők is tudnak majd taníttatni. Egy értelmiségi generáció jön majd utánunk, akik miatt nem kell szégyenkeznünk. Ez egy hosszú folyamat lesz, de mi, Cegléden megmutatjuk. Segítünk a romáknak és minden területen csak javuló tendenciák lesznek.

 

A beszélgetésekből, kutatásokból és tapasztalatokból is szembetűnő, hogy az online oktatás mindössze egy szűk rétegnek nyújt vállalható és kielégítő megoldást. Az alsós gyermekeknek, a sajátos nevelési igényűeknek, a romáknak, illetve egyéb speciális helyzetben lévőknek (és családjaiknak) a jelenlegi rendszerben nem járható a digitális oktatás útja - hosszútávon semmiképpen. Ennek megfelelően a felvetés, miszerint egy egységes platform megoldást jelentene az online oktatás felmerülő problémáira, téves. Mit lehet tenni? A svéd modell kézenfekvőnek tűnik, hiszen az országot, vagy Európát nem lehet hónapokra leállítani. Fontos megjegyezni, hogy egy ilyen megoldás mellett az ország általános egészségügyi állapota sem elhanyagolható tényező, amelyben az esetleges megbetegedés eléri azt. Ezt - sok egyéb mellett - elemi, hétköznapi tényezők is befolyásolják: a lakosság számára elérhető élelmiszerek minősége, a rendszeres sportolás lehetősége, (nem kizárólag a versenyzők kinevelésére fókuszálva). Illetve, ami rendkívül fontos és alapvető az előzőek igénybevételéhez: a jövedelmi viszonyok, melyek a magyar háztartásokat jellemzik. Ennek fényében vizsgálva jó hír, hogy a júniusi testületi ülésen a többség megszavazta a bizottsági keretből elnyerhető 56 millió forintos sportcélú keretösszeg megtartását, amelyet a kieső adóbevételek kompenzálása miatt korábban más kiadásra szándékoztak átcsoportosítani. (A sportcélú keretösszeg idei lenullázására a polgármesteri előterjesztés tett javaslatot, de leszavazták - szerk.)

 

Obrácz-Nagy Ágnes

Értékelés: 3.33/3

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Aktuális programok

Hirdetésszervezés

Cegléd időjárása

meteoblue

Térségi Adattár

Régi honlapunk