Ceglédinfo
Covid teszt 24 órán belül

Hír, program

Emlékérem és elismerő oklevél

2021.09.23. 12:15 Rovat: Közélet | Forrás: www.cegled.hu
Emlékérem és elismerő oklevél
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Hegedűs Ágota alpolgármester részére. Ugyancsak az Emberi Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevelet ítélt oda Kissné Kocsi Mária tagintézmény-vezetőnek kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként. A díjazottaknak - akiket szintén a mai testületi ülésen köszöntöttek - ezúton is gratulálunk!
 
(Fotó: Szokolai Attila)

 

« A képtár megtekintéséhez kattintson a kisképre!

 

Hegedűs Ágota

 

Alma matere a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, ahol 1976-ban érettségizett. 1977-ben az óvodás gyermekekkel való foglalkozást választotta hivatásul, és ma már tudjuk, hogy a másokról való gondoskodás azóta határozza meg életútját.

 

1977-ben a szomszédos Abonyban kezdte pályafutását. Dolgozott óvónőként, tanított, majd szülővárosában kollégiumi nevelőből lett kollégiumi igazgató.

 

Az önképzést mindvégig szívügyének tartotta, odaadóan készült a pedagógusi, nevelői, vezetői szaktudás megszerzésére.

 

Óvónői diplomát szerzett a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, majd a kisiskolások tanításához elvégezte a Jászberényi Tanítóképző Főiskolát.

 

1985-ben kollégiumi nevelő lett. A tinédzser korosztályról való, szülőket is "helyettesítő" gondoskodást ismét az iskolapadba ülve alapozta meg, pedagógia szakos tanári diploma megszerzésével.

 

"…1985-ben nevelőtanárt kerestek és ez a hely azóta meghatározza az életemet." - fogalmazott Ágota, és elmondta: a kollégium a pedagógiai munka csúcsa és a tanítás egészen más dolog, mert egy kollégium életében páratlan szituációk vannak."

1992-ben az önkormányzat kinevezett igazgatónak és úgy gondolom, hogy a jelenlegi pozíciómat is a kollégiumban alapoztam meg. A 25 év alatt sok minden történt, amikor itt dolgoztam." (interjú részlet)

 

Időközben közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget, valamint Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL) is szerzett.

 

Hegedűs Ágota 2010 óta főállásban tölti be Cegléd Város Önkormányzatának alpolgármesteri tisztségét. Személyes karrierjét tekintve ez nagy váltásnak tűnik, de pontosabb kifejezés rá az, hogy jelentős.  A humán területek felelőseként nem távolodott el eredeti hivatásától. Önkormányzati feladatkörben - a közművelődés és az egészségügyi alapellátások résztvevői mellett - szoros kapcsolatot ápol a bölcsődei, óvodai ellátás szereplőivel, az általános és középiskolák fenntartóival, személyzetével és természetesen a kollégiummal.

 

Sokrétű feladatkörében munkálkodva, a közvetlen személyes kapcsolattartás híve. Alpolgármesterként a korábbi foglalkozásai során szerzett tapasztalatait nap, mint nap hasznosítja. Ma is vallja, hogy lelkében mindig pedagógus marad. Ez a szemlélet teszi őt képessé például az iránt, hogy a köznevelési tárgyú önkormányzati döntések előkészítése, vagy pedagógusokkal való kommunikációja során azonosulni tud a partner helyzetével. Megérti és átérzi a problémákat, legyen szó hétköznapi ügyről, vagy akár több irányba ható, távlati stratégiáról.

 

Humánus hozzáállása az emberi problémákhoz mindig pozitív eredménnyel jár. A beszélgetés, a személyes törődés és az érzékenység erejében hisz, abban, ami szerinte mással nem pótolható. Törekszik arra, hogy közreműködjön minden olyan helyzetben, amikor párbeszédre van szükség. Szívesen van jelen különféle közösségben: kulturális eseményen, ünnepi rendezvényen, sportos megmozduláson, egy-egy szépkorú ceglédi polgár családias köszöntésén. Jókedve lankadatlan, kisugárzása szeretetteljes.

 

Munkássága pedagógusként és vezetőként egyaránt példaértékű, követendő minta a kollégák számára.

 

Kissné Kocsi Mária

 

Kissné Kocsi Mária 1990-ben érettségizett a nagykőrösi Arany János Gimnáziumban. Három évig képesítés nélküli óvónőként dolgozott a Jászkarajenői Napköziotthonos Óvodában. 1999-ben a Lövész Utcai Óvoda Szép Utcai Tagóvodájában kapott álláslehetőséget, ahol azóta is dolgozik.

 

2002-ben szerezett óvodapedagógus diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Az önképzést és mások szakmai segítését mindig szívügyének tartotta, nagy hangsúlyt fektetett tudásának gyarapítására, számtalan továbbképzésen bővítette és bővíti ismereteit.

 

Az Intézményi Minőségirányítási Program vezetőjeként a minőségbiztosítás területén végzett több éves tapasztalata, reflektív munkája nagymértékben segítette önmaga és az egész intézmény folytonos szakmai fejlődését.

 

2011 óta tagintézmény-vezetőként látja el feladatait a Szép utcai részlegben. Vezetése alatt háromszor is elnyerte a "Zöld Óvoda címet az intézmény, látványos fejlődésen ment át mind a tárgyi környezetét, mind szakmaiságát tekintve. 2014-ben közoktatásvezetői szakvizsgát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.

 

Empatikus, energikus, rugalmas, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó vezető, aki feladatait nem munkának, hanem hivatásnak tekinti. Kedves, vidám, pozitív személyisége jó hatással van a gyermek- és felnőtt közösségre egyaránt. Szívesen vállalja pályakezdő pedagógusok mentorálását, pedagógushallgatók gyakorlatának koordinálását. Ezen a területen is többrétű tudásmegosztó-segítő tevékenységet végez.

 

Az elsők között jelentkezett a pedagógus életpálya modell keretében minősítésre, ahol külső szakértők is maximális elismeréssel nyilatkoztak szakmai munkájáról. Jó szervező és kiváló kapcsolatteremtő készségének, példaértékű vezetői és szakmai felkészültségének köszönhetően magas színvonalú, értékteremtő pedagógiai munka folyik az óvodában. Minden helyzetben konstruktív, együttműködő, segítő attitűd jellemzi. Olyan szemléletet képvisel, melynek középpontjában mindenekelőtt a gyermek, a pedagógus érdeke, személyiségének tiszteletben tartása áll. Ismereteit, tapasztalatait szívesen osztja meg pedagógus társaival az intézményen belül és kívül egyaránt.

 

Magas szintű módszertani felkészültségét bizonyítja, hogy 2018-ban mesterpedagógus szaktanácsadóként minősült. Ezáltal már nem csak a helyi-, hanem a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ területén lévő óvodapedagógusok, intézményvezetők munkáját is segíti. Több éves tapasztalatának, tudásának, és emberi jellemének köszönhetően a kollektíva elismert tagja, céljai, törekvései, innovatív tevékenysége a szakmai közösség fejlődését szolgálták és szolgálják.

 

Tagóvoda vezetőként önállóan, aktívan koordinálja a szakmai munkát, kiválóan motiválja pedagógus társait és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottakat. Szaktudása, módszertani felkészültsége, empatikus jelleme, nyitottsága, szakmai céljai megalapozottak.

 

Kisugárzása, igényes pedagógiai gondolkodása pozitív hatással van kollégákra, gyerekekre egyaránt. Munkáját szűkebb-tágabb környezete, vezetőtársai, kollégái, az óvodába járó gyermekek szülei is elismerik, tisztelik.

 

Mindig nyitott, kezdeményező, segítő, együttműködő, a Lövész Utcai Óvoda nevelőtestületének meghatározó személyisége. Munkabírása, gyermekszeretete, szakmai elhivatottsága kiemelkedő, példaértékű, követendő mintaként jelenik meg a fiatal kollégák számára.

Értékelés: 0/0

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Cegléd időjárása

meteoblue

Térségi Adattár

Régi honlapunk