Ceglédinfo

Hír, program

Közlemény 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.04.30. 12:15 Rovat: Közlemények - Felhívások | Forrás: www.cegled.hu

Cegléd Város Önkormányzata

18/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a vagyongazdálkodásról szóló

1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A vagyongazdálkodásról szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

"14. § (1) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot - ha önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogosultságot a polgármester gyakorolja:

a) nettó hárommillió forint forgalmi értékhatárig, vagy

b) ha a hasznosított vagyontárgy bérleti, haszonbérleti díja nem haladja meg az évi nettó hárommillió forintot.

(3) Vagyontárgy hasznosítását, elidegenítését

a) a képviselő-testület és szervei, valamint

b) az önkormányzati vagyont működtető szervezet kezdeményezheti."

 

2. § Az Ör. 16. § (5) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép:

 

16. § (1) A mezőgazdasági hasznosítású terület a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott időtartamra, és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben, foglalt rendelkezések betartásával versenyeztetési eljárás útján hasznosítható…

 

"(5) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlan bérbe, haszonbérbe adásának, ilyen tárgyú szerződés módosításának, megszüntetésének vagy értékesítésének előkészítése a VÁRVAG Nonprofit Kft. feladata."

 

3. § Az Ör. a következő, 16/A. §-sal egészül ki:

 

"16/A. § A hasznosításra váró üzleti vagyonkörbe tartozó ingatlanok - a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok kivételével - következő évre érvényes legalacsonyabb bérleti-, haszonbérleti díját a Képviselő-testület állapítja meg, a VÁRVAG Nonprofit Kft. javaslatára."

 

4. §  (1) Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

1. az Ör. 16. § (6) bekezdése,

2. az Ör. 16. § (7) bekezdése és

3. az Ör. 4. melléklete.

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján hat napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

 

Dr. Diósgyőri Gitta s.k.   Dr. Csáky András s.k.
címzetes főjegyző   polgármester
Értékelés: 0/0

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Aktuális programok

Hirdetésszervezés

Cegléd időjárása

meteoblue

Térségi Adattár

Régi honlapunk